אחת הבעיות החוזרות ונשנות בעסקים, נודעת לאופן שבו ניתן לשלוט בזמני ההגעה, השהייה והעזיבה הביתה של העובדים והמנהלים בעסק. אחד הפתרונות המקובלים לעניין זה, הינו התקנת שעון נוכחות למשרד, המאפשר לממונים על הנושא לשלוט באופן הטוב והמדויק ביותר באופי הפעילות של העובדים. מהן הבעיות המשמעותיות ביותר בדרך לשליטה מיטבית בזמני העבודה של העובדים בעסק? אילו פתרונות קיימים ואיך הם מיושמים הלכה למעשה? איך יכול שעון נוכחות למשרד לסייע להנהלת העסק ולבעלים שלו לשלם בצורה הוגנת את שכרם של העובדים? בשורות להלן נדון בקצרה בנושא חשוב ומשמעותי בכל עסק.

 

מהן הבעיות המשמעותיות ביותר בדרך לשליטה בזמני הפעילות של העובדים

בדרך כלל, השליטה באופן הפעילות ובזמני העבודה של העובדים בעסק היא פונקציה של אופי העבודה. בעסקים יצרניים, שעון נוכחות למשרד ובכלל מודד את זמני הנוכחות של העובדים. אם זאת, הוא לא יכול למדוד את היעילות שלהם בעבודה. על אותו משקל, גם בעסקים שעניינם שירות או מכירות, השעון כאמור איננו המדד היחיד לפעילותם העסקית ואיכות העבודה של העובדים. במקרים רבים נדרשת ההנהלה לאמץ גם אמצעים נוספים. למשל – התחברות למערכת שליטה בפעילות עצמה, כולל הקלטה של השיחות שהעובד מנהל. במקומות אחרים נדרשת ההנהלה לעשות שימוש באמות מידה אחרות למדידת היעילות והאיכות של העובדים. שעון הנוכחות מודד את שעות הנוכחות, אבל לא את הפעילות של העובד במשרד או בעסק.

שעון נוכחות לשירותי משרד מרחוק, פתרונות אחרים ואופן היישום שלהם בשטח

כאמור, התקנת שעון נוכחות למשרד או לעסק אמורה לתת מענה לשעות הנוכחות של העובדים. בכל השאר, העסק אמור לעשות שימוש באמות מידה אחרות – הספק, איכות השירות, יעילות ואמינות.

שעון נוכחות לשירותי משרד ותשלום הוגן לעובדים

החשיבות של שעון נוכחות למשרד נוגעת בראש וראשונה לתשלום הוגן לעובדים. שעון הנוכחות מודד בצורה מדויקת את זמני הנוכחות, ומאפשר לממונים על הנושא לשלם שכר הוגן, כולל שכר שעות נוספות כחוק. בנוסף, חשוב לציין שבמקרים של מחלוקת בין העובד למקום העבודה, החתמת הכניסה והיציאה של העובד מהווה הוכחה משפטית קבילה גם בדיונים משפטיים. מכל הסיבות לעיל, התקנת שעון נוכחות למשרד או לעסק איננה זכות, אלא היא חובה החלה על כל עסק.

כתיבת תגובה