עמותות

עמותות כמו כל גוף עסקי זקוקות למימון כדי להצליח להגשים את החזון שלהן על פי סוג הפעילות שהן בחרו לבצע. לנושא גיוס כספים נדרשת מיומנות מיוחדת ולא כל אדם מסוגל לבצע מהלך זה. זו הסיבה שעמותות רבות בישראל מסתייעות במיקור חוץ למטרה זו. יש אנשי מקצוע רבים שהם עוסקים באופן ייחודי בנישה זו ועם השנים הם גיבשו שיטות עבודה מתוחכמות ואוטומטיות למטרה זו. לכן אנשי מיקור חוץ מצליחים לא אחת לבצע תוכנית מעולה מול אנשים, פרטים, גופים עסקיים ומוסדות שונים כדי שיתמכו באופן קבוע, או חד פעמי בעמותות השונות בסכומים כספיים שהם מנתבים למטרה זו. גם אם מדובר בסכומים קטנים, הם לאט לאט מצטברים לסכומים גדולים וכך העמותות מסוגלות לבצע את תוכניות העבודה שלהן. 

גיוס כספים לעמותות מתבצע מול גורמים שונים, אך הגורם החשוב ביותר הן הקרנות הפילנתרופיות וזאת לאור המסוגלות שלהן להעניק מימון בהיקף נרחב לכל עמותה. כל עמותה פונה לקרן הפילנתרופית ומציגה בפניה את החזון שלה, הסבר על הפעילות שלה וסך הכספים שהיא זקוקה להם כדי לממן זאת. נציגי העמותה בוחנים את כל הבקשות באופן מעמיק ומקבלים החלטה כיצד לחלק את העוגה התקציבית. לעיתים המגמה היא לחלק באופן שווה את הכספים לעמותות השונות שמבחינת סדרי העדיפויות הן המובילות, או לחלופין נתחים שונים לכל עמותה.

התנהלות מול עמותות 

קרנות פילנתרופיות הוקמו כדי לסייע לעמותות. יש קרנות ששמו להן למטרה לסייע רק לעמותות שעוסקות בנישה מסוימת כמו לדוגמה בתחומים הקשורים לרפואה. לכן הן נרתמות לנושא הסיוע לבתי חולים ברחבי הארץ, מעבירות כספים שמיועדים לרכישת ציוד כמו מיטות, מכשור רפואי מתקדם, אביזרים ועוד. כמו כן הן דואגות לרווחת הפרט בכל מה שקשור לאשפוז, כמו לדוגמה דירות שמיועדות למגורים וללינה לפרקי זמן קצובים, עבור המשפחות שנמצאות לידי יקיריהם שמאושפזים בבית החולים. הקרבה לחולה והעובדה שהניידות היא מינימלית, מסייעת מאד למשפחות החולים.

תמיכה כספית מקרנות פילנתרופיות 

יש גם קרנות פילנתרופיות שתומכות בכמה עמותות, כאשר כל אחת מהן עוסקת בתחום אחר. בדרך זו הם מסייעים לרבדים שונים של האוכלוסייה. הקרנות מחלקות את התקציב שלהן באופן שווה או שונה בין עמותות שעוסקות בחינוך, חלוקת סלי מזון לנזקקים, עמותות העוסקות בנושאים רפואיים שונים ועוד. 

בכל שנה ההחלטות משתנות ומתקבלות החלטות על העברת הכספים לגורמים הרלוונטיים ביותר, או לחלופין מעבירים כספים גם לעמותות שתומכים בהן באופן קבוע בכל שנה, לאור הפעילות המיוחדת שלהן שהיא ארצית ומתבצעת לאורך כל השנה. 

מומחיות בגיוס כספים 

המימון של הקרנות הפילנתרופיות הוא מהותי, אך בנוסף לכך אנשי מיקור חוץ שמתמחים בכך גורמים לגופים עסקיים ומחתימים אותם על הוראות קבע כך שיהיו לעמותות הכנסות קבועות. עבור העסקים מדובר בצעד רצוי כדי לעזור לקהילה וגם זו דרך לשלם פחות מס לאור האישור על פי סעיף 46 לחוק.